Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 127-128 din 11.11.2022

HCL nr. 127-128 din 11.11.2022

  • 127. privind modificarea Anexei nr.2 din HCL nr. 122 din 21.10.2022 ptivind acordarea unui mandat special;
  • 128. privind aprobarea Studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenție / indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE (ASFALTARE) STRĂZI ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ, aprobat pentru finanțare prin Programul national de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL nr. 127 din 11.11.2022

HCL nr. 128 din 11.11.2022

Sari la conținut