H.C.L. 119 – 126 din 27.10.2022

28/10/2022 | 2022

  • 119. privind alegerea președintelui de ședință;
  • 120. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2022;
  • 121. privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Horia și participarea Consiliului Local Horia la cofinanțarea pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014 – 2020”
  • 122. privind acordarea unui mandat special;
  • 123. privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a Comunei Horia, județul Neamț;
  • 124. privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil – teren și construcții înscris în C.F. nr. 51486 Horia, proprietate publică a Comunei Horia, județul Neamț;
  • 125. privind alegerea președintelui de ședință;
  • 126. privind încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Județean Neamț și Comuna Horia.
Sari la conținut