Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 103-114 din 29.09.2022

HCL nr. 103-114 din 29.09.2022

 • 103. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 • 104. privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru proiectare și deschidere exploatare agregate minerale din perimetru Horia;
 • 105. privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Horia cu privire la oportunitatea achiziţionării de către Comuna Horia a unui teren in suprafata de 1232 mp. (CF53511) situat administrativ în intravilanul si extravilanul comunei Horia, în scopul extinderii străzii Castanilor pentru accesul riveranilor din zona respectivă;
 • 106. privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Horia cu privire la oportunitatea achiziționării de către Comuna Horia a unui imobil (construcție -CFS4272-C5) situat administrativ în intravilanul satului Cotu-Vameș, comuna Horia, în scopul introducerii bunului în domeniul public al Comunei Horia, respectiv bun care va face parte din baza materială a Școlii Gimnaziale „Otilia Cazimir” Cotu-Vameș, cu destinația Cabinet de medicină Școlară;
 • 107. privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, care au participat la diferite concursuri școlare;
 • 108. privind admiterea și aprobarea Procesului Verbal de recepție finală a obiectivului de investiție „Înființare Parcare Cimitir Cotu-Vameș, Comuna Horia, județul Neamț, precum și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț;
 • 109. privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, pentru anul școlar 2022-2023;
 • 110. privind desemnarea unui reprezentant al unui reprezentant al Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, pentru anul școlar 2022-2023;
 • 111. privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Consiliul de administrație a Liceului Tehnologic” Ion Ionescu de la Brad Horia, pentru anul școlar 2022-2023;
 • 112. privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, pentru anul scolar 2022 – 2023;
 • 113. privind aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Neamţ;
 • 114. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent PTh „CONSTRUIRE TROTUAR – STRADA PLOPULUl (DJ207), SAT COTU-VAMEŞ”, întocmit de SC NEW PROJECT TEAM SRL;

HCL nr. 103 din 29.09.2022

HCL nr. 104 din 29.09.2022

HCL nr. 105 din 29.09.2022

HCL nr. 106 din 29.09.2022

HCL nr. 107 din 29.09.2022

HCL nr. 108 din 29.09.2022

HCL nr. 109 din 29.09.2022

HCL nr. 110 din 29.09.2022

HCL nr. 111 din 29.09.2022

HCL nr. 112 din 29.09.2022

HCL nr. 113 din 29.09.2022

HCL nr. 114 din 29.09.2022

Sari la conținut