H.C.L. 103 – 114 din 29.09.2022

30/09/2022 | 2022

 • 103. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 • 104. privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru proiectare și deschidere exploatare agregate minerale din perimetru Horia;
 • 105. privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Horia cu privire la oportunitatea achiziţionării de către Comuna Horia a unui teren in suprafata de 1232 mp. (CF53511) situat administrativ în intravilanul si extravilanul comunei Horia, în scopul extinderii străzii Castanilor pentru accesul riveranilor din zona respectivă;
 • 106. privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Horia cu privire la oportunitatea achiziționării de către Comuna Horia a unui imobil (construcție -CFS4272-C5) situat administrativ în intravilanul satului Cotu-Vameș, comuna Horia, în scopul introducerii bunului în domeniul public al Comunei Horia, respectiv bun care va face parte din baza materială a Școlii Gimnaziale „Otilia Cazimir” Cotu-Vameș, cu destinația Cabinet de medicină Școlară;
 • 107. privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, care au participat la diferite concursuri școlare;
 • 108. privind admiterea și aprobarea Procesului Verbal de recepție finală a obiectivului de investiție „Înființare Parcare Cimitir Cotu-Vameș, Comuna Horia, județul Neamț, precum și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț;
 • 109. privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, pentru anul școlar 2022-2023;
 • 110. privind desemnarea unui reprezentant al unui reprezentant al Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, pentru anul școlar 2022-2023;
 • 111. privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Consiliul de administrație a Liceului Tehnologic” Ion Ionescu de la Brad Horia, pentru anul școlar 2022-2023;
 • 112. privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Horia, județul Neamț, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, pentru anul scolar 2022 – 2023;
 • 113. privind aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Neamţ;
 • 114. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent PTh „CONSTRUIRE TROTUAR – STRADA PLOPULUl (DJ207), SAT COTU-VAMEŞ”, întocmit de SC NEW PROJECT TEAM SRL;
Sari la conținut