Acasă 9 Compartimente 9 Asistență socială 9 Acte necesare la dosar pentru îndemnizație creștere copil până la 2 ani

Acte necesare la dosar pentru îndemnizație creștere copil până la 2 ani

  • cerere tip model
  • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită indemnizaţie creştere copil până la 2 ani, original + copie xerox
  • cartile de identitate ale parinti lor copilului in termen de valabilitate în original şi copie xerox;
    certificat casatorie original + copie xerox
  • cerere angajator prin care solicită întreruperea activităţii pentru a beneficia de concediu de creştere copil până la 2 ani, înregistrată şi aprobată de angajator, în copie conform cu originalul;
  • decizie angajator că aprobă suspendarea activităţii salariatului pentru concediu de creştere a copilului până la 2 ani, în original
  • adeverinţă tip că a lucrat 12 luni din 24 luni, înainte de naşterea copilului sau s-a aflat intr-o situatie asimilată (perioade asimilate înscrise la pg.5 din cererea tip prin care se solicita indemnizatia)
  • extras de cont dacă se doreşte ca banii să fie depuşi într-un cont de card sau cont curent

Sari la conținut