Acte necesare pentru dosar alocație de stat

20/06/2018 | Asistență socială

  • cerere tip model;
  • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat, original + copie xerox
  • cartile de identitate ale parinti lor copilului in termen de valabilitate în original şi copie xerox;
  • certificat casatorie original + copie xerox
  • în cazul copilului născut în străinătate dosarul se completează cu declaraţia părinţilor dată la un notar că au beneficiat sau nu de alocaţie de stat pentru copil
  • extras de cont pentru solicitantul care doreşte să îi intre banii pe card
Sari la conținut