Acasă 9 Compartimente 9 Asistență socială 9 Acte necesare la dosar pentru acordare stimulent de inserție

Acte necesare la dosar pentru acordare stimulent de inserție

  •  certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită stimulant de insertie, original + copie xerox
  • cartile de identitate ale parintilor copilului in termen de valabilitate în original şi copie xerox;
  • certificat casatorie original + copie xerox
  • adeverinţă tip de la angajator că a lucrat 12 luni din 24 luni înainte de naşterea copilului, sau alte situaţii asimilate, se regăsesc în cererea tip prin care se solicită stimulent de inserţie;
  • extras de cont dacă se doreşte ca banii să fie depuşi într-un cont de card sau cont curent
    cu 90 zile înainte de a împlini copilul 2 ani, se poate solicita revenirea în activitate şi în acest caz se poate solicita întreruperea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi acordarea stimulentului de inserţie, caz în care dosarul va conţine cerere înregistrată la angajator că doreşte să revină în activitate înainte de termen şi decizie angajator în original că aprobă reluarea activităţii salariatului;
  • dosar cu şină

Sari la conținut