Acte necesare pentru dosar acordare tichete de grădiniță

20/06/2018 | Asistență socială

  • Cerere tip model
  • Acte de stare civilă pentru părinţi (carţi identitate, certificat de căsătorie dacă e cazul , original şi copii xerox);
  • Certificate de naştere pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere
  • Adeverinţă de stare materială, eliberată de compartimentul agricol;
  • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară Roman
  • Dovada veniturilor realizate (adeverinţă de salariat, cupoane de pensie, cupon somaj, cupon alocaţie şi alocaţie de susţinere (alocaţia de stat şi alocaţia de susţinerea familiei nu se iau în calcul la stabilirea venitului pe membru de familie)
  • Adeverinţă eliberată de unitatea de ănvăţământ precum că minorul pentru care se solicită tichete de grădiniţă este înscris şi frecventează cursurile grădiniţei de copii din comună
  • dosar cu şină

Notă – pentru a beneficia de tichete de grădiniţă venitul nu trebuie să depăşească suma de 284 lei / membru de familie

Sari la conținut