BACIU IOAN – CRISTIAN

data nașterii: 15.04.1976

Primar al comunei Horia din iunie 2016

Activităţi şi responsabilităţi principale:

  • ordonator principal de credite
  • întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
  • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
  • întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Raportul primarului pentru anul 2018 3 Mo 129
doc CV european Cristian Baciu 77 Ko 146
pdf Organigrama aparatului de specialitate al primarului 138 Ko 122