Bun venit!

Mulți traversează comuna noastră pe drumul european E85 și remarcă faptul că e una dintre puținele localități traversate unde drumul e bine iluminat și cu trotuare pe ambele părți. Cei care au curiozitatea să se oprească vor descoperi niște moldoveni amabili și harnici, vor descoperi o comună cu un potențial imens, dispusă geografic în mijlocul Moldovei. Potențialul economic este dat de forța de muncă și de căile de rulare care leagă comuna de principalele orașe ale ținutului.
Comuna Horia se află în imediata apropiere a orașului Roman, lucru care o transformă într-o zonă rezidențială și o zonă cu mare potențial imobiliar. Eforturile noastre se îndreaptă în acest moment pentru asigurarea utilităților tuturor locuitorilor comunei.

Plăți taxe și impozite

Ultimele documente adăugate

Dispozițiile 326 – 338 din 30.12.2022

326. privind stabilirea unui drept la alocația pentru susținerea familiei; 327. - 328. privind încetarea unor drepturi la alocația pentru susținerea familiei; 329. - 333. privind stabilirea unor drepturi la ajutor social; 334. privind modificarea unui drept la ajutor...

Dispozițiile 321 – 323 din 28.12.2022

321. privind plata unei îndemnizații unei persoane cu handicap "grav" în perioada concediului de odihnă a asistentului personal; 322. privind acordarea unui ajutor de înmormântare; 323. privind angajarea unui asistent personal al unei persoane cu handicap "grav", pe...

Dispozițiile 318 – 320 din 21.12.2022

318. privind stabilirea unui drept la ajutor pentru încălzirea locuinței; 319. privind stabilirea unui drept la ajutor pentru suplimentul la energie electrică; 320. privind stabilirea unui drept la ajutor pentru încălzirea locuinței.

H.C.L. 153 – 160 din 21.12.2022

153. privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Horia, precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere; 154. privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a planului de...

Dispozițiile 314 – 317 din 19.12.2022

314. privind încetarea unui drept la ajutor pentru încălzirea locuinței; 315 - 316. privind încetarea unor drepturi la suplimentul pentru energie electrică; 317. privind înlocuirea unui titular la dreptul de ajutor pentru încălzirea locuinței.

Dispozițiile nr. 310-313 din 15.12.2022

privind convocarea Consiliu Local în ședință ordinară privind soluţionarea unor propuneri de modificare şi completare a documentației validate privind completarea comisiei de negociere a prețului de cumpărare a unui imobil situat administrativ în intravilanul satului...

Dispozițiile nr. 306-307 din 09.12.2022

privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage, conflict de interese și situații de incompatibilitate la nivelul Comunei Horia, județul Neamț privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor...

H.C.L. 149 – 151 din 05.12.2022

149. privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 129/18.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ A COMUNEI HORIA, JUDETUL NEAMȚ" 150. privind modificarea...

Sari la conținut