Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 43 din 30.05.2024

HCL nr. 43 din 30.05.2024

Privind darea în administrare, către Școala Gimnazială „Carmen Sylva” – Horia cu structura Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” – Cotu-Vameș, județul Neamț, a unor bunuri imobile (clădiri și teren), înscrise în cartea funciară a Comunei Horia sub nr. 54272, aparținând domeniului public al Comunei Horia, județul Neamț.

Descarcă

Sari la conținut