Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 129 din 21.12.2023

HCL nr. 129 din 21.12.2023

privind aprobarea procedurilor operaționale privind eliberarea documentelor de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei în vederea notării posesiei în cartea funciară a imobilelor – terenuri asupra cărora nu există acte de proprietate, în condițiile art.13 din Legea nr. 7/1996; proceduri operaționale privind eliberarea documentelor de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară a construcțiilor edificate fără autorizație de construire și proces verbal de recepție la terminarea lucrării, în condițiile art. 37 alin (1)-(3) si (3^1) din Legea nr. 7/1996, coroborate cu prevederile punctului 14 din Lg. 7/2020

Descarcă

Sari la conținut