Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL 90-98 din 28.10.2021

HCL 90-98 din 28.10.2021

  • 90 Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
  • 91 Privind acordarea unui mandat special
  • 92 privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 9.001 mp – teren curți – construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului local Horia, aferent construcții proprietatea SC FRIVAS T RANS CONSTRUCT SRL Horia
  • 93 Privind retragerea dreptului de folosință gratuită teren, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare
  • 94 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „MODERNIZARE (ASFALTARE) DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN COMUNA HORIA JUDEȚUL NEAMȚ”
  • 95 Privind implementarea proiectului „MODERNIZARE (ASFALTARE) DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ”
  • 96 Privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către SC Compania Județeană APA SERV SA Neamț ce sunt amortizate integral
  • 97 Privind acordarea unui drept pentru ocuparea temporară a unei suprafețe totale de 1323 mp din domeniul public al comunei Horia, judeţul Neamţ, executantului lucrării, în vederea realizării proiectului „Înființare distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Ion Creangă, satele Ion Creangă, Averești, Stejaru, Izvoru şi Recea, judeţul Neamţ”
  • 98 privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia, județul Neamț, aflat în administrarea Consiliului Local Horia, județul Neamț.

HCL nr. 90 din 28.10.2021

HCL nr. 91 din 28.10.2021

HCL nr. 92 din 28.10.2021

HCL nr. 93 din 28.10.2021

HCL nr. 94 din 28.10.2021

HCL nr. 95 din 28.10.2021

HCL nr. 96 din 28.10.2021

HCL nr. 97 din 28.10.2021

HCL nr. 98 din 28.10.2021

Sari la conținut