HCL 86-96/23.11.2016

24/11/2016 | 2016, Hotărâri CL

 • privind desemnarea unui reprezentatnt al CL al comunei Horia in Comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii(CEAC) a Scolii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, an scolar 2016-2017
 • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Horia
 • privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 117 din 2016 si revocarea unor hotarari ale Consiliului Local
 • privind aprobarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi comuna Horia, jud. NT” proiect 2016
 • privind aprobarea obiectivului de investitii „Construire dispensar medical in localitatea Cotu Vames, comuna Horia, jud. NT”
 • privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 mp, atribuit in baza L 15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare d-lui Ciuraru Ioan
 • privind aprobarea cererii d-nei Spanu Marcela, beneficiara a L15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare si atribuirea in folosinta gratuita a terenului in supraf de 300mp
 • privind aprobarea completarii Listei cu terenurile din domeniul privat al comunei, disponibile si libere de sarcini ce urmeaza a fi atribuite in folosinta gratuita conform L 15 din 2003
 • privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 436 mp, situat in str. Salcamilor, d-lui Martin Vasile
 • privind aprobarea completarii inventarului domeniul privat al comunei in administrarea CL cu suprafata de 159 mp
 • privind alegerea presedintelui de sedinta

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2016_HCL_86 184 Ko 268
pdf 2016_HCL_87 305 Ko 257
pdf 2016_HCL_88 651 Ko 255
pdf 2016_HCL_89 231 Ko 228
pdf 2016_HCL_90 190 Ko 239
pdf 2016_HCL_91 203 Ko 219
pdf 2016_HCL_92 193 Ko 193
pdf 2016_HCL_93 187 Ko 223
pdf 2016_HCL_94 163 Ko 238
pdf 2016_HCL_95 169 Ko 217
pdf 2016_HCL_96 143 Ko 236
Sari la conținut