HCL 86-96/23.11.2016

24/11/2016 | Hotărâri CL

 • privind desemnarea unui reprezentatnt al CL al comunei Horia in Comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii(CEAC) a Scolii Gimnaziale “Carmen Sylva” Horia, an scolar 2016-2017
 • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Horia
 • privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 117 din 2016 si revocarea unor hotarari ale Consiliului Local
 • privind aprobarea obiectivului de investitii “Modernizare strazi comuna Horia, jud. NT” proiect 2016
 • privind aprobarea obiectivului de investitii “Construire dispensar medical in localitatea Cotu Vames, comuna Horia, jud. NT”
 • privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 mp, atribuit in baza L 15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare d-lui Ciuraru Ioan
 • privind aprobarea cererii d-nei Spanu Marcela, beneficiara a L15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare si atribuirea in folosinta gratuita a terenului in supraf de 300mp
 • privind aprobarea completarii Listei cu terenurile din domeniul privat al comunei, disponibile si libere de sarcini ce urmeaza a fi atribuite in folosinta gratuita conform L 15 din 2003
 • privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 436 mp, situat in str. Salcamilor, d-lui Martin Vasile
 • privind aprobarea completarii inventarului domeniul privat al comunei in administrarea CL cu suprafata de 159 mp
 • privind alegerea presedintelui de sedinta

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2016_HCL_86 212 Ko 171
pdf 2016_HCL_87 343 Ko 166
pdf 2016_HCL_88 731 Ko 169
pdf 2016_HCL_89 234 Ko 146
pdf 2016_HCL_90 197 Ko 150
pdf 2016_HCL_91 212 Ko 150
pdf 2016_HCL_92 202 Ko 111
pdf 2016_HCL_93 194 Ko 137
pdf 2016_HCL_94 171 Ko 147
pdf 2016_HCL_95 175 Ko 139
pdf 2016_HCL_96 159 Ko 153
Sari la conținut