Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 86-96 din 23.11.2016

HCL nr. 86-96 din 23.11.2016

 • privind desemnarea unui reprezentatnt al CL al comunei Horia in Comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii(CEAC) a Scolii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, an scolar 2016-2017
 • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Horia
 • privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 117 din 2016 si revocarea unor hotarari ale Consiliului Local
 • privind aprobarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi comuna Horia, jud. NT” proiect 2016
 • privind aprobarea obiectivului de investitii „Construire dispensar medical in localitatea Cotu Vames, comuna Horia, jud. NT”
 • privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 mp, atribuit in baza L 15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare d-lui Ciuraru Ioan
 • privind aprobarea cererii d-nei Spanu Marcela, beneficiara a L15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare si atribuirea in folosinta gratuita a terenului in supraf de 300mp
 • privind aprobarea completarii Listei cu terenurile din domeniul privat al comunei, disponibile si libere de sarcini ce urmeaza a fi atribuite in folosinta gratuita conform L 15 din 2003
 • privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 436 mp, situat in str. Salcamilor, d-lui Martin Vasile
 • privind aprobarea completarii inventarului domeniul privat al comunei in administrarea CL cu suprafata de 159 mp
 • privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 86 din 23.11.2016

HCL nr. 87 din 23.11.2016

HCL nr. 88 din 23.11.2016

HCL nr. 89 din 23.11.2016

HCL nr. 90 din 23.11.2016

HCL nr. 91 din 23.11.2016

HCL nr. 92 din 23.11.2016

HCL nr. 93 din 23.11.2016

HCL nr. 94 din 23.11.2016

HCL nr. 95 din 23.11.2016

HCL nr. 96 din 23.11.2016

Sari la conținut