Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 77-82 din 28.10.2016

HCL nr. 77-82 din 28.10.2016

  • privind rectificarea bugetului de venioturi si cheltuieli pe anul 2016
  • privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30.09.2016
  • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 71.137 mp, neproductiv, prop. privata a comunei in administrarea CL pt exploatarea si depozitare
  • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenului in supraf. de 13.432 mp, neproductiv, prop. privata a comunei in admin. CL pt realizarea unor lucrari de construcții
  • privind aprobarea documentatiei de atribuire (Forma Proiect) si a contractului de concesiune( Forma Proiect) pt concesionare bunuri prop. publica a comunei in administrarea CL
  • privind aprobarea documentatiei de atribuire (Forma Proiect) si a contractului de concesiune( Forma Proiect) pt concesionare bunuri prop. publica a comunei in administrarea CL

HCL nr. 77 din 28.10.2016

HCL nr. 78 din 28.10.2016

HCL nr. 79 din 28.10.2016

HCL nr. 80 din 28.10.2016

HCL nr. 81 din 28.10.2016

HCL nr. 82 din 28.10.2016

Sari la conținut