HCL 63-73/22.09.2020

1/10/2020 | 2020, Hotărâri CL

 • 63. privind alegerea președintelui de ședință
 • 64. privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
 • 65. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2020
 • 66. privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării a terenului în suprafață de 2.000 mp, teren neproductiv extravilan, înscris în CF nr. 51390/UAT HORIA, aparținând domeniului privat al comunei Horia, în administrarea Consiliului Local
 • 67. privind retragerea comunei Țibucani din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” și modificarea actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”
 • 68. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 8406/25.11.2016 încheiat între Consiliul local al comunei Horia și SC SVAROG CONCEPT SRL
 • 69. privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRIO SA asupra unor terenuri proprietate publică a comunei Horia, aferente obiectivului de investiții „Extindere rețele electrice în localitatea Horia, comuna Horia, județul Neamț – Zona strada Panaite Donici”
 • 70. privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRIO SA asupra unor terenuri proprietate publică a comunei Horia, aferente obiectivului de investiții „Extindere rețele electrice în localitatea Horia, comuna Horia, județul Nearmț – Zona strada Panaite Donici
 • 71. privind aprobarea vânzării suprafeței de 300 mp – teren curti • construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, Județul Neamț, în administrarea Conslliului local Horia, aferent construcții proprietatea domnului Suhani Constantin – Iulian
 • 72. privind aprobarea proiectului Echipamente din domeniul tehnologiei informației-IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a unor echipamente / dispozitive electronice necesare desfăşurării activității didactice în mediul on-line
 • 73. privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din proiectul – faza PROIECT TEHNIC (P. I.) – „Modernizare (asfaltare) străzi în Comuna Horia, Județul Neamț”, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului
Sari la conținut