Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 63-73 din 22.09.2020

HCL nr. 63-73 din 22.09.2020

 • 63. privind alegerea președintelui de ședință
 • 64. privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
 • 65. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2020
 • 66. privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării a terenului în suprafață de 2.000 mp, teren neproductiv extravilan, înscris în CF nr. 51390/UAT HORIA, aparținând domeniului privat al comunei Horia, în administrarea Consiliului Local
 • 67. privind retragerea comunei Țibucani din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” și modificarea actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”
 • 68. privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 8406/25.11.2016 încheiat între Consiliul local al comunei Horia și SC SVAROG CONCEPT SRL
 • 69. privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRIO SA asupra unor terenuri proprietate publică a comunei Horia, aferente obiectivului de investiții „Extindere rețele electrice în localitatea Horia, comuna Horia, județul Neamț – Zona strada Panaite Donici”
 • 70. privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRIO SA asupra unor terenuri proprietate publică a comunei Horia, aferente obiectivului de investiții „Extindere rețele electrice în localitatea Horia, comuna Horia, județul Nearmț – Zona strada Panaite Donici
 • 71. privind aprobarea vânzării suprafeței de 300 mp – teren curti • construcții, aparținând domeniului privat al comunei Horia, Județul Neamț, în administrarea Conslliului local Horia, aferent construcții proprietatea domnului Suhani Constantin – Iulian
 • 72. privind aprobarea proiectului Echipamente din domeniul tehnologiei informației-IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a unor echipamente / dispozitive electronice necesare desfăşurării activității didactice în mediul on-line
 • 73. privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din proiectul – faza PROIECT TEHNIC (P. I.) – „Modernizare (asfaltare) străzi în Comuna Horia, Județul Neamț”, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

HCL nr. 63 din 22.09.2020

HCL nr. 64 din 22.09.2020

HCL nr. 65 din 22.09.2020

HCL nr. 66 din 22.09.2020

HCL nr. 67 din 22.09.2020

HCL nr. 68 din 22.09.2020

HCL nr. 69 din 22.09.2020

HCL nr. 70 din 22.09.2020

HCL nr. 71 din 22.09.2020

HCL nr. 72 din 22.09.2020

HCL nr. 73 din 22.09.2020

Sari la conținut