HCL 28-38/02.05.2018

3/05/2018 | Hotărâri CL

 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03. 2018
 • privind aprobarea Regulamentului intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judelui Neamt, in anul 2018
 • privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2018-2023
 • privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 • privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
 • privind modificarea HCL nr. 10 din 30 ianuarie 2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de ‘Dezvoltare lntercomunitară “ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice
  din comuna Horia, judetul Neamt
 • privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Horia, judetul N eamt
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2018 HCL 28 5 Mo 175
pdf 2018 HCL 29 349 Ko 161
pdf 2018 HCL 30 4 Mo 190
pdf 2018 HCL 31 212 Ko 147
pdf 2018 HCL 33 75 Ko 159
pdf 2018 HCL 34 245 Ko 163
pdf 2018 HCL 35 584 Ko 163
pdf 2018 HCL 36 475 Ko 147
pdf 2018 HCL 37 47 Ko 120
pdf 2018 HCL 38 1 Mo 182
Sari la conținut