HCL 28-38/02.05.2018

3/05/2018 | Hotărâri CL

 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03. 2018
 • privind aprobarea Regulamentului intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judelui Neamt, in anul 2018
 • privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2018-2023
 • privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 • privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
 • privind modificarea HCL nr. 10 din 30 ianuarie 2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de ‘Dezvoltare lntercomunitară “ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice
  din comuna Horia, judetul Neamt
 • privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Horia, judetul N eamt
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2018 HCL 28 5 Mo 135
pdf 2018 HCL 29 349 Ko 131
pdf 2018 HCL 30 4 Mo 155
pdf 2018 HCL 31 212 Ko 125
pdf 2018 HCL 33 75 Ko 127
pdf 2018 HCL 34 245 Ko 124
pdf 2018 HCL 35 584 Ko 125
pdf 2018 HCL 36 475 Ko 114
pdf 2018 HCL 37 47 Ko 90
pdf 2018 HCL 38 1 Mo 134
Sari la conținut