HCL 28-38/02.05.2018

3/05/2018 | Hotărâri CL

 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03. 2018
 • privind aprobarea Regulamentului intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judelui Neamt, in anul 2018
 • privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2018-2023
 • privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 • privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
 • privind modificarea HCL nr. 10 din 30 ianuarie 2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de ‘Dezvoltare lntercomunitară “ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice
  din comuna Horia, judetul Neamt
 • privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Horia, judetul N eamt
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2018 HCL 285 Mo217
pdf 2018 HCL 29349 Ko196
pdf 2018 HCL 304 Mo244
pdf 2018 HCL 31212 Ko184
pdf 2018 HCL 3375 Ko215
pdf 2018 HCL 34245 Ko198
pdf 2018 HCL 35584 Ko195
pdf 2018 HCL 36475 Ko177
pdf 2018 HCL 3747 Ko154
pdf 2018 HCL 381 Mo239
Sari la conținut