HCL 23-26 din 29.04.2020

6/05/2020 | Hotărâri CL

  • 23. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
  • 24. privind instituirea unui drept de uz și servitute către Delgaz Grid
  • 25. privind aprobarea ocupării definitive a unei suprafețe de teren
  • 26. privind aprobarea investiției, studiului de fezabilitate și devizului general al obiectivului de investiție “Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”.

Sari la conținut