Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 22-35 din 15.03.2022

HCL nr. 22-35 din 15.03.2022

 • 22. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
 • 23. privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere
 • 24. privind atribuire gratuită teren, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuințe proprietate personală, republicată
 • 25. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – introducere teren în intravilan pentru construire Săli de evenimente și anexe cu funcțiuni complementare ‘comuna Horia, județul Neamț
 • 26. privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului U.A.T Comuna Horia, județul Neamț la data de 31.12.2021
 • 27. privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 5033 din 26.06.2017, pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Cloșcă Ana-Lăcrămioara
 • 28. privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Comunei Horia, județul Neamț, pentru consumul de corburant și pentru cheltuielile de protocol
 • 29. privind aprobarea transmiterii unor bunuri din proprietatea Comunei Horia în proprietatea Județului Neamț
 • 30. privind aprobarea scoaterii unor terenuri din domeniul privat al comunei Horia atribuite în temeiul prevederilor Legilor fondului funciar și punere, la dispoziția Comisiei Locale Horia pentru aplicarea legilor fondului funciar
 • 31. privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și anexele tehnice la aceasta
 • 32. privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, pe anul 2022
 • 33. privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului
 • 34. Privind aprobarea ocupării definitive a terenului în suprafață de 2,00 mp, teren proprietate publică a Comunei Horia în administrarea Consiliului Local pentru alimentare cu energie electrică sediu și depozit aparținând SC G&T TRANS SRL Horia
 • 35. privind acordarea unui spriin financiar familiei MATIEȘ IOAN și MATIEȘ MIHAELA-ELENA, în vederea participării fiilor lor MATIEȘ ALEXANDRU-lLlE și MATIEȘ MARIAN-PANTELIMON la Campionatul Mondial pentru copii și juniori QWAN Kl DO din PADOVA, țara ITALIA

HCL nr. 22 din 15.03.2022

HCL nr. 23 din 15.03.2022

HCL nr. 24 din 15.03.2022

HCL nr. 25 din 15.03.2022

HCL nr. 26 din 15.03.2022

HCL nr. 27 din 15.03.2022

HCL nr. 28 din 15.03.2022

HCL nr. 29 din 15.03.2022

HCL nr. 30 din 15.03.2022

HCL nr. 31 din 15.03.2022

HCL nr. 32 din 15.03.2022

HCL nr. 33 din 15.03.2022

HCL nr. 34 din 15.03.2022

HCL nr. 35 din 15.03.2022

Sari la conținut