HCL 22-35 din 15.03.2022

15/03/2022 | 2022

 • 22. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
 • 23. privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere
 • 24. privind atribuire gratuită teren, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuințe proprietate personală, republicată
 • 25. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – introducere teren în intravilan pentru construire Săli de evenimente și anexe cu funcțiuni complementare ‘comuna Horia, județul Neamț
 • 26. privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului U.A.T Comuna Horia, județul Neamț la data de 31.12.2021
 • 27. privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 5033 din 26.06.2017, pentru terenuri – categoria de folosință pășune, concesionar Cloșcă Ana-Lăcrămioara
 • 28. privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Comunei Horia, județul Neamț, pentru consumul de corburant și pentru cheltuielile de protocol
 • 29. privind aprobarea transmiterii unor bunuri din proprietatea Comunei Horia în proprietatea Județului Neamț
 • 30. privind aprobarea scoaterii unor terenuri din domeniul privat al comunei Horia atribuite în temeiul prevederilor Legilor fondului funciar și punere, la dispoziția Comisiei Locale Horia pentru aplicarea legilor fondului funciar
 • 31. privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și anexele tehnice la aceasta
 • 32. privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, pe anul 2022
 • 33. privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului
 • 34. Privind aprobarea ocupării definitive a terenului în suprafață de 2,00 mp, teren proprietate publică a Comunei Horia în administrarea Consiliului Local pentru alimentare cu energie electrică sediu și depozit aparținând SC G&T TRANS SRL Horia
 • 35. privind acordarea unui spriin financiar familiei MATIEȘ IOAN și MATIEȘ MIHAELA-ELENA, în vederea participării fiilor lor MATIEȘ ALEXANDRU-lLlE și MATIEȘ MARIAN-PANTELIMON la Campionatul Mondial pentru copii și juniori QWAN Kl DO din PADOVA, țara ITALIA
Sari la conținut