Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 153-160 din 21.12.2022

HCL nr. 153-160 din 21.12.2022

  • 153. privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Horia, precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere;
  • 154. privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a planului de achiziții la nivelul comunei Horia, județul Neamț, pentru anul 2023;
  • 155. privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva” Horia jud. Neamţ, a unor bunuri imobile (clădiri şi teren), aparţinând domenjului public al comunei Horia, judetul Neamţ;
  • 156. privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, județul Neamț, pentru anul școlar 2023-2024;
  • 157. privind alegerea președintelui de ședință;
  • 158. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
  • 159. privind instituirea taxei speciale de salubrizare începând cu data de 01.01.2023 pentru persoanele fizice și juridice din comuna Horia, judeţul Neamţ;
  • 160. privind atribuirea gratuită a unui lot de teren, conform Legii nr. 51/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru solicitantul ZAMFIR LAURA MARINA.

HCL nr. 153 din 21.12.2022

HCL nr. 154 din 21.12.2022

HCL nr. 155 din 21.12.2022

HCL nr. 156 din 21.12.2022

HCL nr. 157 din 21.12.2022

HCL nr. 158 din 21.12.2022

HCL nr. 159 din 21.12.2022

HCL nr. 160 din 21.12.2022

Sari la conținut