HCL 15-21/29.03.2018

30/03/2018 | Hotărâri CL

  • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horia, judetul Neamt
  • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “REAPARATII ACOPERIS CAMIN-INTERNAT C3 “-beneficiar Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMrȚ”
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMȚ”
  • privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul Primariei Comunei Horia, Judetul Neamt
  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2018_HCL_151 Mo238
pdf 2018_HCL_161 Mo321
pdf 2018_HCL_17205 Ko202
pdf 2018_HCL_18126 Ko196
pdf 2018_HCL_19164 Ko196
pdf 2018_HCL_20623 Ko191
pdf 2018_HCL_21270 Ko185
Sari la conținut