Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 15-21 din 29.03.2018

HCL nr. 15-21 din 29.03.2018

  • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horia, judetul Neamt
  • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „REAPARATII ACOPERIS CAMIN-INTERNAT C3 „-beneficiar Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMrȚ”
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMȚ”
  • privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul Primariei Comunei Horia, Judetul Neamt
  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018

HCL nr. 15 din 29.03.2018

HCL nr. 16 din 29.03.2018

HCL nr. 17 din 29.03.2018

HCL nr. 18 din 29.03.2018

HCL nr. 19 din 29.03.2018

HCL nr. 20 din 29.03.2018

HCL nr. 21 din 29.03.2018

Sari la conținut