HCL 15-21/29.03.2018

30/03/2018 | 2018, Hotărâri CL

  • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horia, judetul Neamt
  • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „REAPARATII ACOPERIS CAMIN-INTERNAT C3 „-beneficiar Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMrȚ”
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMȚ”
  • privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul Primariei Comunei Horia, Judetul Neamt
  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2018_HCL_151 Mo255
pdf 2018_HCL_16860 Ko364
pdf 2018_HCL_17173 Ko219
pdf 2018_HCL_18109 Ko211
pdf 2018_HCL_19137 Ko220
pdf 2018_HCL_20446 Ko210
pdf 2018_HCL_21216 Ko201
Sari la conținut