HCL 101-109/13.11.2017

14/11/2017 | 2017, Hotărâri CL

 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 • privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, aplicabile incepand cu anul 2018
 • privind aprobarea modificării art. 2 din H.C.L. nr. 2/31.01.2017 în vederea realizării investiţiei – „Construire Dispensar Medical,
  Sat Cotu-Vames, Comuna Horia, Judetul Neamt”
 • privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 3/31.01.2017 în vederea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Construire Dispensar Medical, sat Cotu-Vames, Comuna Horia, Judetul Neamt”
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.09. 2017
 • privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul Comunei Horia, judetul Neamt
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 849 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in localitatea Horia, strada Reconstructiei nr.59
 • privind valoarea proiectului si solicitarea unei scrisori de garanţie din partea FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURALIFN S.A., pentru obiectivul de investiţie MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SAT COTU VAMES, COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT SI DOTARE CAMIN CULTU RAL IN SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_1013 Mo242
pdf 2017_HCL_1024 Mo253
pdf 2017_HCL_103323 Ko338
pdf 2017_HCL_10469 Ko235
pdf 2017_HCL_10536 Ko254
pdf 2017_HCL_1063 Mo242
pdf 2017_HCL_107178 Ko227
pdf 2017_HCL_10850 Ko219
pdf 2017_HCL_109161 Ko237
Sari la conținut