Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 101-109 din 13.11.2017

HCL nr. 101-109 din 13.11.2017

 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 • privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, aplicabile incepand cu anul 2018
 • privind aprobarea modificării art. 2 din H.C.L. nr. 2/31.01.2017 în vederea realizării investiţiei – „Construire Dispensar Medical,
  Sat Cotu-Vames, Comuna Horia, Judetul Neamt”
 • privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 3/31.01.2017 în vederea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Construire Dispensar Medical, sat Cotu-Vames, Comuna Horia, Judetul Neamt”
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.09. 2017
 • privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul Comunei Horia, judetul Neamt
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 849 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in localitatea Horia, strada Reconstructiei nr.59
 • privind valoarea proiectului si solicitarea unei scrisori de garanţie din partea FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURALIFN S.A., pentru obiectivul de investiţie MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SAT COTU VAMES, COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT SI DOTARE CAMIN CULTU RAL IN SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT

HCL nr. 101 din 13.11.2017

HCL nr. 102 din 13.11.2017

HCL nr. 103 din 13.11.2017

HCL nr. 104 din 13.11.2017

HCL nr. 105 din 13.11.2017

HCL nr. 106 din 13.11.2017

HCL nr. 107 din 13.11.2017

HCL nr. 108 din 13.11.2017

HCL nr. 109 din 13.11.2017

Sari la conținut