HCL 100-109 din 26.11.2021

29/11/2021 | 2021

  • 100. privind solicitarea constituirii de către Consiliul Județean Neamț a unui drept de folosință gratuită în favoarea comunei Horia, județul Neamț;
  • 101. privind solicitarea constituirii de către Consiliul Județean Neamț a unui drept de folosință gratuită în favoarea comunei Horia, județul Neamț;
  • 102. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2021;
  • 103. privind revocarea HCL nr. 83 din 30.09.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Horia si în administrarea Consiliului local al comunei Horia a unor construcții în vederea desfiițării
  • 104. privind revocarea HCL nr. 84 din 30.09.2021, privind aprobarea desființării unor construcții proprietate privată a comunei Horia și în administrarea Consiliului local al comunei Horia;
  • 105. privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației cu produse agroalimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2021-2024;
  • 106. privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune;
  • 107. privind compensarea din chirie a lucrărilor de modificare a spațiului utilizat Cabinet medical individual dr. Coadă Claudiu-Constantin, din incinta Dispensarului Uman, Cotu-Vameș, comuna Horia;
  • 108. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începâd cu anul 2022;
  • 109. privind alegerea președintelui de ședință
Sari la conținut