Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 1-6 din 20.01.2016

HCL nr. 1-6 din 20.01.2016

  • privind aprobarea venitului și cheltuieli 2016
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, după actualizare TVA pt. obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Horia, jud. Neamt – pr.2009”
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după actualizare TVA, pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi comuna Horia, jud. Neamt”-pr.2012
  • privind aprobarea planului de paza pe anul 2016
  • privind aprobarea Planului de Actiune Anual si a Lucrarilor de Interes Local pt. repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr.416 din 2001, Republicata, pe anul 2016
  • privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltare si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare pt comuna Horia, jud. Neamt

HCL nr. 1 din 20.01.2016

HCL nr. 2 din 20.01.2016

HCL nr. 3 din 20.01.2016

HCL nr. 4 din 20.01.2016

HCL nr. 5 din 20.01.2016

HCL nr. 6 din 20.01.2016

Sari la conținut