HCL 1-21/31.01.2017

1/02/2017 | 2017, Hotărâri CL

 • privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2016 din excedentul bugetului local al anului precedent
 • privind aprobarea realizării investiției „Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea realizării investiției „Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării investiției „Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, 2017-2018
 • privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor
 • privind modificarea prin act adițional a unui contract de cesiune teren
 • privind rezilierea unui contract
 • privind scoaterea la licitatie a unui spatiu
 • privind modificarea si completarea HCL 83 23.11.2016
 • privind rezilierea unui contract de închiriere pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind aprobarea planului de pază pe 2017
 • privind aprobarea planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii 416/2001
 • privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectat și transportat deșeuri menajere
 • privind modificarea Contractului de Societate Civilă Particulară al Asociației Sportive „Victoria” Horia
 • privind aprobarea investiției „Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2017_HCL_1 46 Ko 215
pdf 2017_HCL_2 216 Ko 240
pdf 2017_HCL_3 117 Ko 238
pdf 2017_HCL_4 268 Ko 262
pdf 2017_HCL_5 73 Ko 235
pdf 2017_HCL_6 105 Ko 241
pdf 2017_HCL_7 69 Ko 243
pdf 2017_HCL_8 170 Ko 308
pdf 2017_HCL_9 66 Ko 246
pdf 2017_HCL_10 445 Ko 246
pdf 2017_HCL_11 287 Ko 247
pdf 2017_HCL_12 74 Ko 247
pdf 2017_HCL_13 69 Ko 234
pdf 2017_HCL_14 71 Ko 211
pdf 2017_HCL_15 209 Ko 257
pdf 2017_HCL_16 69 Ko 225
pdf 2017_HCL_17 55 Ko 245
pdf 2017_HCL_18 152 Ko 207
pdf 2017_HCL_19 483 Ko 243
pdf 2017_HCL_20 73 Ko 243
pdf 2017_HCL_21 68 Ko 231
Sari la conținut