HCL 1-21/31.01.2017

1/02/2017 | Hotărâri CL

 • privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2016 din excedentul bugetului local al anului precedent
 • privind aprobarea realizării investiției “Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție “Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea realizării investiției “Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării investiției “Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, 2017-2018
 • privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor
 • privind modificarea prin act adițional a unui contract de cesiune teren
 • privind rezilierea unui contract
 • privind scoaterea la licitatie a unui spatiu
 • privind modificarea si completarea HCL 83 23.11.2016
 • privind rezilierea unui contract de închiriere pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind aprobarea planului de pază pe 2017
 • privind aprobarea planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii 416/2001
 • privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectat și transportat deșeuri menajere
 • privind modificarea Contractului de Societate Civilă Particulară al Asociației Sportive “Victoria” Horia
 • privind aprobarea investiției “Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție “Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_156 Ko157
pdf 2017_HCL_2262 Ko175
pdf 2017_HCL_3146 Ko170
pdf 2017_HCL_4320 Ko189
pdf 2017_HCL_588 Ko169
pdf 2017_HCL_6125 Ko163
pdf 2017_HCL_787 Ko183
pdf 2017_HCL_8213 Ko233
pdf 2017_HCL_982 Ko166
pdf 2017_HCL_10556 Ko172
pdf 2017_HCL_11367 Ko165
pdf 2017_HCL_1292 Ko177
pdf 2017_HCL_1390 Ko166
pdf 2017_HCL_1488 Ko145
pdf 2017_HCL_15258 Ko188
pdf 2017_HCL_1685 Ko165
pdf 2017_HCL_1765 Ko183
pdf 2017_HCL_18191 Ko143
pdf 2017_HCL_19622 Ko176
pdf 2017_HCL_2090 Ko178
pdf 2017_HCL_2176 Ko160
Sari la conținut