HCL 1-21/31.01.2017

1/02/2017 | Hotărâri CL

 • privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2016 din excedentul bugetului local al anului precedent
 • privind aprobarea realizării investiției “Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție “Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea realizării investiției “Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării investiției “Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, 2017-2018
 • privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor
 • privind modificarea prin act adițional a unui contract de cesiune teren
 • privind rezilierea unui contract
 • privind scoaterea la licitatie a unui spatiu
 • privind modificarea si completarea HCL 83 23.11.2016
 • privind rezilierea unui contract de închiriere pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind aprobarea planului de pază pe 2017
 • privind aprobarea planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii 416/2001
 • privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectat și transportat deșeuri menajere
 • privind modificarea Contractului de Societate Civilă Particulară al Asociației Sportive “Victoria” Horia
 • privind aprobarea investiției “Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție “Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2017_HCL_1 56 Ko 133
pdf 2017_HCL_2 262 Ko 151
pdf 2017_HCL_3 146 Ko 143
pdf 2017_HCL_4 320 Ko 158
pdf 2017_HCL_5 88 Ko 140
pdf 2017_HCL_6 125 Ko 142
pdf 2017_HCL_7 87 Ko 164
pdf 2017_HCL_8 213 Ko 209
pdf 2017_HCL_9 82 Ko 143
pdf 2017_HCL_10 556 Ko 152
pdf 2017_HCL_11 367 Ko 142
pdf 2017_HCL_12 92 Ko 153
pdf 2017_HCL_13 90 Ko 147
pdf 2017_HCL_14 88 Ko 128
pdf 2017_HCL_15 258 Ko 168
pdf 2017_HCL_16 85 Ko 147
pdf 2017_HCL_17 65 Ko 164
pdf 2017_HCL_18 191 Ko 125
pdf 2017_HCL_19 622 Ko 156
pdf 2017_HCL_20 90 Ko 159
pdf 2017_HCL_21 76 Ko 137
Sari la conținut