HCL 1-21/31.01.2017

1/02/2017 | 2017, Hotărâri CL

 • privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2016 din excedentul bugetului local al anului precedent
 • privind aprobarea realizării investiției „Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea realizării investiției „Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării investiției „Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, 2017-2018
 • privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor
 • privind modificarea prin act adițional a unui contract de cesiune teren
 • privind rezilierea unui contract
 • privind scoaterea la licitatie a unui spatiu
 • privind modificarea si completarea HCL 83 23.11.2016
 • privind rezilierea unui contract de închiriere pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind aprobarea planului de pază pe 2017
 • privind aprobarea planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii 416/2001
 • privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectat și transportat deșeuri menajere
 • privind modificarea Contractului de Societate Civilă Particulară al Asociației Sportive „Victoria” Horia
 • privind aprobarea investiției „Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_146 Ko185
pdf 2017_HCL_2216 Ko206
pdf 2017_HCL_3117 Ko205
pdf 2017_HCL_4268 Ko226
pdf 2017_HCL_573 Ko202
pdf 2017_HCL_6105 Ko201
pdf 2017_HCL_769 Ko212
pdf 2017_HCL_8170 Ko275
pdf 2017_HCL_966 Ko211
pdf 2017_HCL_10445 Ko213
pdf 2017_HCL_11287 Ko204
pdf 2017_HCL_1274 Ko214
pdf 2017_HCL_1369 Ko199
pdf 2017_HCL_1471 Ko179
pdf 2017_HCL_15209 Ko220
pdf 2017_HCL_1669 Ko195
pdf 2017_HCL_1755 Ko212
pdf 2017_HCL_18152 Ko171
pdf 2017_HCL_19483 Ko210
pdf 2017_HCL_2073 Ko210
pdf 2017_HCL_2168 Ko195
Sari la conținut