Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 1-21 din 31.01.2017

HCL nr. 1-21 din 31.01.2017

 • privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2016 din excedentul bugetului local al anului precedent
 • privind aprobarea realizării investiției „Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea realizării investiției „Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării investiției „Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, 2017-2018
 • privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor
 • privind modificarea prin act adițional a unui contract de cesiune teren
 • privind rezilierea unui contract
 • privind scoaterea la licitatie a unui spatiu
 • privind modificarea si completarea HCL 83 23.11.2016
 • privind rezilierea unui contract de închiriere pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind aprobarea planului de pază pe 2017
 • privind aprobarea planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii 416/2001
 • privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectat și transportat deșeuri menajere
 • privind modificarea Contractului de Societate Civilă Particulară al Asociației Sportive „Victoria” Horia
 • privind aprobarea investiției „Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

HCL nr. 1 din 31.01.2017

HCL nr. 2 din 31.01.2017

HCL nr. 3 din 31.01.2017

HCL nr. 4 din 31.01.2017

HCL nr. 5 din 31.01.2017

HCL nr. 6 din 31.01.2017

HCL nr. 7 din 31.01.2017

HCL nr. 8 din 31.01.2017

HCL nr. 9 din 31.01.2017

HCL nr. 10 din 31.01.2017

HCL nr. 11 din 31.01.2017

HCL nr. 12 din 31.01.2017

HCL nr. 13 din 31.01.2017

HCL nr. 14 din 31.01.2017

HCL nr. 15 din 31.01.2017

HCL nr. 16 din 31.01.2017

HCL nr. 17 din 31.01.2017

HCL nr. 18 din 31.01.2017

HCL nr. 19 din 31.01.2017

HCL nr. 20 din 31.01.2017

HCL nr. 21 din 31.01.2017

Sari la conținut