HCL 1-21/31.01.2017

1/02/2017 | Hotărâri CL

 • privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2016 din excedentul bugetului local al anului precedent
 • privind aprobarea realizării investiției “Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție “Construire Dispensar Medical – sat. Cotu-Vameș, com. Horia”
 • privind aprobarea realizării investiției “Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării investiției “Modernizare străzi în com. Horia”
 • privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, 2017-2018
 • privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor
 • privind modificarea prin act adițional a unui contract de cesiune teren
 • privind rezilierea unui contract
 • privind scoaterea la licitatie a unui spatiu
 • privind modificarea si completarea HCL 83 23.11.2016
 • privind rezilierea unui contract de închiriere pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind rezilierea unui contract de conncesionare pajiști
 • privind aprobarea planului de pază pe 2017
 • privind aprobarea planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii 416/2001
 • privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectat și transportat deșeuri menajere
 • privind modificarea Contractului de Societate Civilă Particulară al Asociației Sportive “Victoria” Horia
 • privind aprobarea investiției “Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție “Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia”
 • stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf 2017_HCL_156 Ko173
pdf 2017_HCL_2262 Ko194
pdf 2017_HCL_3146 Ko188
pdf 2017_HCL_4320 Ko207
pdf 2017_HCL_588 Ko187
pdf 2017_HCL_6125 Ko183
pdf 2017_HCL_787 Ko198
pdf 2017_HCL_8213 Ko255
pdf 2017_HCL_982 Ko184
pdf 2017_HCL_10556 Ko188
pdf 2017_HCL_11367 Ko182
pdf 2017_HCL_1292 Ko196
pdf 2017_HCL_1390 Ko185
pdf 2017_HCL_1488 Ko163
pdf 2017_HCL_15258 Ko205
pdf 2017_HCL_1685 Ko181
pdf 2017_HCL_1765 Ko198
pdf 2017_HCL_18191 Ko158
pdf 2017_HCL_19622 Ko193
pdf 2017_HCL_2090 Ko194
pdf 2017_HCL_2176 Ko175
Sari la conținut