Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 3-10 din 30.01.2020

HCL nr. 3-10 din 30.01.2020

  • 03 – privind aprobarea planuluide pază pe anul 2020;
  • 04 – privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de lnteres Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001;
  • 05 – privind aprobarea vânzării directe a unui teren;
  • 06 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, și serviciile publice din subordinea Consilului local al comunei Horia, județul Neamț;
  • 07 – privind completarea unei HCL;
  • 08 – privind stabilirea unor drepturi acordate personalului SVSU;
  • 09 – privind acordarea dreptului de acces și instalare echipament tehnic al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe teren proprietatea publică și privată a comunei Horia, județul Neamț;
  • 10 – privind revocarea unei hotărâri.

HCL 03 din 2020

HCL 04 din 2020

HCL 05 din 2020

HCL 06 din 2020

HCL 07 din 2020

HCL 08 din 2020

HCL 09 din 2020

HCL 10 din 2020

Sari la conținut