HCL 03-10 din 30.01.2020

2/02/2020 | Hotărâri CL

  • 03 – privind aprobarea planuluide pază pe anul 2020;
  • 04 – privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de lnteres Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001;
  • 05 – privind aprobarea vânzării directe a unui teren;
  • 06 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, și serviciile publice din subordinea Consilului local al comunei Horia, județul Neamț;
  • 07 – privind completarea unei HCL;
  • 08 – privind stabilirea unor drepturi acordate personalului SVSU;
  • 09 – privind acordarea dreptului de acces și instalare echipament tehnic al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe teren proprietatea publică și privată a comunei Horia, județul Neamț;
  • 10 – privind revocarea unei hotărâri.

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf HCL 10 din 2020178 Ko90
pdf HCL 09 din 20203 Mo93
pdf HCL 08 din 2020140 Ko118
pdf HCL 07 din 2020264 Ko93
pdf HCL 06 din 2020316 Ko86
pdf HCL 05 din 20204 Mo115
pdf HCL 04 din 20201 Mo84
pdf HCL 03 din 20201 Mo90
Sari la conținut