Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 49 din 31.05.2023

HCL nr. 49 din 31.05.2023

Hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenție / a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare (Asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Descarcă

Sari la conținut