H.C.L. nr. 23 din 20.03.2023

20/03/2023 | Dispoziții primar

  • privind aprobarea Studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenție / a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE (ASFALTARE) STRĂZI ÎN COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf HCL nr. 23 din 20.03.2023887 Ko16
Sari la conținut