Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 17 din 31.01.2023

HCL nr. 17 din 31.01.2023

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție/a indicatorilor tehnico economici ai devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii MODERNIZARE (ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA HORIA JUDEȚUL NEAMȚ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Descarcă

Sari la conținut