H.C.L. 131 – 148 din 29.11.2022

30/11/2022 | 2022

 • 131. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 • 132. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2023;
 • 133. privind aprobarea vânzării suprafeței de 300 mp – teren, curți, construcții – aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea doamnei Rotariu Ana Alina și a domnului Rotariu Constantin;
 • 134. privind aprobarea vânzării suprafeței de 402 mp – teren, curți, construcții – aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea domnului Boldur Ștefan;
 • 135. privind vânzarea prin licitație publica a terenului arabil, intravilan, în suprafață de 129 mp, strada Alexandru cel Bun, F.N., teren aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55867-UAT Horia;
 • 136. privind vânzarea prin licitație publica a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 577 mp, zona strada Câmpului, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 53816-UAT Horia;
 • 137. privind înfiinţarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Horia, județul Neamț;
 • 138. privind concesionarea directă a unui teren, aparținând domeniului privat al Comunei Horia;
 • 139. privind însușirea Raportului de evaluare pentru determinarea valorii de piață a a unui imobil (construcție -CF54272-CS) situat administrativ în intravilanul satului Cotu-Vameș, comuna Horia, în scopul introducerii bunului în domeniul public al Comunei Horia, respectiv bun care vă face parte din baza materiala a Școlii Gimnaziale „Otilia Cazimir” Cotu-Vameș;
 • 140. privind însușirea Raportului de evaluare pentru determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 1232 mp. (CF53511) situat administrativ în intravilanul și extravilanul comunei Horia, în scopul extinderii străzii Castanilor pentru accesul riveranilor din zona respectiva;
 • 141. privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție „Construire Remiza utilaje P+Mp, sat Horia, comuna Horia, județul Neamț”;
 • 142. privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia, județul Neamț, aflat în administrarea Consiliului Local Horia, Județul Neamț;
 • 143. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociatiea de lnitiativa Locală Roman 2000;
 • 144. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de ziua a Șaptea – Conferința Moldova, din localitatea Horia, județul Neamț;
 • 145. privind aprobarea înregistrării în principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a bunului imobil (teren), în suprafată totală de 2907 mp – Drum exploatare (De303) sat Cotu-Vameș, Comuna Horia, Judeţul Neamţ – respectiv suprafață de 300 mp. cale de acces, sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț, ca fiind bunuri de interes public local;
 • 146. privind aprobarea Statutului Comunei Horia, judeţul Neamț;
 • 147. privind încheierea unui protocol de cooperare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Horia
 • 148. privind aproparea propunerii de inițiere a demersurilor pentru rezilierea, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr. 1354/15.04.2022 al proiectului ” Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Horia județul Neamț.
Sari la conținut