Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 131-148 din 29.11.2022

HCL nr. 131-148 din 29.11.2022

 • 131. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 • 132. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2023;
 • 133. privind aprobarea vânzării suprafeței de 300 mp – teren, curți, construcții – aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea doamnei Rotariu Ana Alina și a domnului Rotariu Constantin;
 • 134. privind aprobarea vânzării suprafeței de 402 mp – teren, curți, construcții – aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea domnului Boldur Ștefan;
 • 135. privind vânzarea prin licitație publica a terenului arabil, intravilan, în suprafață de 129 mp, strada Alexandru cel Bun, F.N., teren aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 55867-UAT Horia;
 • 136. privind vânzarea prin licitație publica a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 577 mp, zona strada Câmpului, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 53816-UAT Horia;
 • 137. privind înfiinţarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Horia, județul Neamț;
 • 138. privind concesionarea directă a unui teren, aparținând domeniului privat al Comunei Horia;
 • 139. privind însușirea Raportului de evaluare pentru determinarea valorii de piață a a unui imobil (construcție -CF54272-CS) situat administrativ în intravilanul satului Cotu-Vameș, comuna Horia, în scopul introducerii bunului în domeniul public al Comunei Horia, respectiv bun care vă face parte din baza materiala a Școlii Gimnaziale „Otilia Cazimir” Cotu-Vameș;
 • 140. privind însușirea Raportului de evaluare pentru determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 1232 mp. (CF53511) situat administrativ în intravilanul și extravilanul comunei Horia, în scopul extinderii străzii Castanilor pentru accesul riveranilor din zona respectiva;
 • 141. privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție „Construire Remiza utilaje P+Mp, sat Horia, comuna Horia, județul Neamț”;
 • 142. privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia, județul Neamț, aflat în administrarea Consiliului Local Horia, Județul Neamț;
 • 143. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociatiea de lnitiativa Locală Roman 2000;
 • 144. privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de ziua a Șaptea – Conferința Moldova, din localitatea Horia, județul Neamț;
 • 145. privind aprobarea înregistrării în principiu a includerii în domeniul public al Comunei Horia a bunului imobil (teren), în suprafată totală de 2907 mp – Drum exploatare (De303) sat Cotu-Vameș, Comuna Horia, Judeţul Neamţ – respectiv suprafață de 300 mp. cale de acces, sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț, ca fiind bunuri de interes public local;
 • 146. privind aprobarea Statutului Comunei Horia, judeţul Neamț;
 • 147. privind încheierea unui protocol de cooperare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Horia
 • 148. privind aproparea propunerii de inițiere a demersurilor pentru rezilierea, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr. 1354/15.04.2022 al proiectului ” Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Horia județul Neamț.

HCL nr. 131 din 29.11.2022

HCL nr. 132 din 29.11.2022

HCL nr. 133 din 29.11.2022

HCL nr. 134 din 29.11.2022

HCL nr. 135 din 29.11.2022

HCL nr. 136 din 29.11.2022

HCL nr. 137 din 29.11.2022

HCL nr. 138 din 29.11.2022

HCL nr. 139 din 29.11.2022

HCL nr. 140 din 29.11.2022

HCL nr. 141 din 29.11.2022

HCL nr. 142 din 29.11.2022

HCL nr. 143 din 29.11.2022

HCL nr. 144 din 29.11.2022

HCL nr. 145 din 29.11.2022

HCL nr. 146 din 29.11.2022

HCL nr. 147 din 29.11.2022

HCL nr. 148 din 29.11.2022

Sari la conținut