Dispoziții primar

Dispoziția nr. 293 din 27.12.2021

privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu energie electrica a unui camin cultural, strada Plopului, nr. 62, sat Cotu - Vames, comuna Horia, judetul Neamt"

Dispozițiile nr. 288-291 din 23.12.2021

288. privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică pentru perioada sezonului rece 01.12.2021 -...

Dispoziția 284 din 06.12.2021

privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL ÎN SAT COTU-VAMEȘ, COMUNA HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ ȘI DOTARE CĂMlN CULTURAL ÎN SAT HORIA, COMUNA HORIA,...

Dispozițiile 272-283 din 26.11.2021

272-274. privind plata unori indemnizații unor persoane cu handicap "grav" în perioada concediului de odihnă a asistentului personal;275-279. privind acordarea unor gradații corespunzătoare vechimii în muncă unor asistenți personali ai unei persoane cu handicap...

Dispoziția 269 din 17.11.2021

privind constituirea și componența comisiei de verificare în teren a lucrărilor de modificare a spațiului cu destinație cabinet medical CMI Dr. Coadă Claudiu, din incinta Dispensarului Uman Cotu-Vameș, comuna Horia

Dispozițiile 257-260 din 2.11.2021

257 Privind convocarea Consiliului Local în ședință de îndată258 Privind reluarea unui drept la ajutor social259 Privind modificarea unui drept la ajutor social260 Privind încetarea unui drept la ajutor social

Sari la conținut