Dispoziții primar

Dispozițiile nr. 292 – 293 din 14.11.2022

292. privind constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului unității și a comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; 293. privind necesitatea suplimentării Normei de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgență al...

Dispozițiile nr. 268 – 283 din 31.10.2022

268. - 269. privind stabilirea unor drepturi la alocația pentru susținerea familiei; 270. privind modificarea unui drept la alocația pentru susținerea familiei; 271. - 272. privind recuperarea unor sume încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea...

Dispozițiile 253 – 266 din 05.10.2022

253. privind încetarea de drept a unui contract individual de muncă;254. privind angajarea pe perioadă determinată a domnului Bobu Fănel în funcția contractuală de execuție de Paznic, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia,...

Dispozițiile 238 – 252 din 30.09.2022

238 - 243. privind stabilirea unor drepturi la alocația pentru susținerea unor familii;244. privind modificarea unui drept la alocația pentru susținerea familiei;245. privind stabilirea unui drept la ajutor social;246 - 247. privind reluarea unor drepturi la ajutor...

Dispozițiile 203 – 205 din 19.08.2022

203. privind rectificarea actului de căsătorie nr. 38 din 17 iulie 1983, privind pe Pascaru Traian-Constantin și Barcan Elena-Lăcrămioara;204. privind completarea comisiei de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui teren în suprafață de 1232 mp (CF5...

Dispozițiile 181 – 201 din 29.07.2022

181. privind angajarea în funcţia de execuţie de muncitor necalificat;182. privind încetarea prin acordul părţilor a unui contract individual de muncă;183. privind angajarea în funcţia de execuţie de registrator gestionar;184-186. privind încetarea unor drepturi la...

Dispozițiile nr. 178 – 179 din 19.07.2022

178. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și numirea unui expert extern cooptat în vederea atribuirii contractului : "Creşterea capacităţii de gestionare a Crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Horia , judeţul...

Dispozițiile nr. 176 – 177 din 18.07.2022

privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale care să facă parte din componența comisiei de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole produse ca urmare a secetei pedagogice pe raza Comunei Horia, județul Neamțprivind modificarea și...

Dispozițiile nr. 174 – 175 din 15.07.2022

174. privind stabilirea indemnizatiei pentru personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese, domnul Baciu Ioan - Cristian - primarul Comunei Horia175. privind stabilirea indemnizatiei pentru personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese, domnul...

Sari la conținut