Dispoziții primar

Dispozițiile 103-104 din 04.05.2021

103. privind încetarea dreptului Ia ajutor social fomiliei d-lui VIERU DUMITRU;104. privind modificarea numărului copiilor care pot beneficia de dreptul la alocația pentru sustinerea familiei acordat familiei d-lui /d-nei LEVĂRDĂ VALENTINA-LENUȚA

Dispozițiile 93-102 din 29.04.2021

93. privind încetarea indemnizației lunare echivalentă cu salariul asistentului personal acordată numitei POMANĂ IOANA;94. privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul IGNAT MARIAN;95. privind încetarea dreptului la ajutor social familiei d-lui POPESCU...

Dispoziția 92 din 28.04.2012

privind încetarea indemnizației lunare echivalentă cu salariul asistentului personal acordată numitului/ei HOLBAN RAREȘ-CONSTANTlN pentru fiul său HOLBAN DAVID-CONSTATIN

Dispoziția 91 din 28.04.2012

privind numirea doamnei GĂRGĂUN-VLAD ELENA, în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului Registru Agricol şi Cadastru Funciar, ca urmare a transferului în interesul serviciului

Dispoziția 90 din 28.04.2012

privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 66 din 29.03.2021 privind constituirea Comisiei de evaluarea ofertelor privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile, proprietate privată a comunei Horia, județului Neamț

Dispoziția 66 din 29.03.2021

privind constituirea Comisiei de evaluarea ofertelor privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile, proprietate privată a comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția 65 din 26.03.2021

privind numirea doamnei Creţu Anca-Elena în funcția publică de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Sari la conținut