Dispoziții primar

Dispozițiile nr. 99 – 102 din 02.03.2023

99. privind constituirea comisiei de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor a candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de Şef S.V.S.U, din cadrul aparatului de specialitate al...

Dispozițiile nr. 90 – 98 din 28.02.2023

90. privind angajarea unui asistent personal al unei persoane cu handicap "grav", pe perioadă determinată; 91-93. privind plata unor indemnizații lunare acordate persoanelor încadrate în gradul "grav" de handicap; 94. privind încetarea unei indemnizații echivalente cu...

Dispozițiile nr. 77 – 87 din 20.02.2023

77. privind constituirea comisiei de examinare și soluţionare a contestaţiilor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de consilier, grad profesional principal, clasa I, Compartiment Achiziţii...

Dispozițiile nr. 75 – 76 din 17.02.2023

75. privind constituirea comisiei de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de asistent medical comunitar, debutant, Compartiment "sănătate", din cadrul...

Dispozițiile nr. 28 – 45 din 31.01.2023

28. privind plata indemnizației lunare acordată unei persoane încadrata în gradul "grav" de handicap, cu asistent personal, care a optat pentru primirea unei indemnizații; 29. privind încetarea acordării unei indemnizații echivalentă cu salariul asistentului personal;...

Dispozițiile nr. 25 – 27 din 26.01.2023

25. privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară; 26. privind actualizarea componenței comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei; 27. privind stabilirea indemnizației pentru personalul care ocupă...

Dispozițiile nr. 15 – 24 din 20.01.2023

15-16. privind stabilirea unor drepturi la supliment pentru energie electrică; 17-20. privind stabilirea unor drepturi la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri; 21. privind incetarea unui drept la suplimentul pentru energie...

Dispozițiile nr. 6 – 9 din 12.01.2023

6. privind angajarea unui asistent personal al unei persoane cu handicap "grav"; 7. privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul UAT Horia; 8. privind actualizarea comisiei de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei comunei...

Dispozițiile nr. 1 – 3 din 3.01.2023

1. privind delegarea atribuțiilor de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, județul Neamț; 2. privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea recomandărilor formulate cu ocazia...

Dispozițiile 326 – 338 din 30.12.2022

326. privind stabilirea unui drept la alocația pentru susținerea familiei; 327. - 328. privind încetarea unor drepturi la alocația pentru susținerea familiei; 329. - 333. privind stabilirea unor drepturi la ajutor social; 334. privind modificarea unui drept la ajutor...

Dispozițiile 321 – 323 din 28.12.2022

321. privind plata unei îndemnizații unei persoane cu handicap "grav" în perioada concediului de odihnă a asistentului personal; 322. privind acordarea unui ajutor de înmormântare; 323. privind angajarea unui asistent personal al unei persoane cu handicap "grav", pe...

Dispozițiile 318 – 320 din 21.12.2022

318. privind stabilirea unui drept la ajutor pentru încălzirea locuinței; 319. privind stabilirea unui drept la ajutor pentru suplimentul la energie electrică; 320. privind stabilirea unui drept la ajutor pentru încălzirea locuinței.

Dispozițiile 314 – 317 din 19.12.2022

314. privind încetarea unui drept la ajutor pentru încălzirea locuinței; 315 - 316. privind încetarea unor drepturi la suplimentul pentru energie electrică; 317. privind înlocuirea unui titular la dreptul de ajutor pentru încălzirea locuinței.

Dispozițiile nr. 310-313 din 15.12.2022

privind convocarea Consiliu Local în ședință ordinară privind soluţionarea unor propuneri de modificare şi completare a documentației validate privind completarea comisiei de negociere a prețului de cumpărare a unui imobil situat administrativ în intravilanul satului...

Sari la conținut