Dispoziții primar

Dispoziția 194 din 27.08.2021

privind numirea doamnei Dănilă Monica în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Registru Agricol și Cadastru Funciar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția 193 din 27.08.2021

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului individual de muncă, al doamnei Dănilă Monica, având funcţia de consilier personal al primarului comunei Horia, Judetul Neamt

Dispozițiile 161-175 din 30.07.2021

161. privind angajarea domnului MURARIU ANDREI-ALEXANDRU - cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, Compartiment SVSU, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt, pe perioada nedeterminata162....

Dispoziția 158 din 16.07.2021

privind constituirea comisiei de examinare şi de soluționare a contestaţiilor a candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional asistent, din cadrul...

Dispoziția nr. 153-155 din 07.07.2021

153. privind încetarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul asistentului personal154. privind încetarea unui drept la stimulent educațional155. privind încetarea unui drept la ajutor social

Dispoziția nr. 152 din 05.07.2021

privind menținerea doamnei Clapa Cristina în funcția publică de execuție de inspector superior, responsabil UAT, Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, după împlinirea vârstei standard de pensionare

Dispozițiile nr. 149-151 din 01.07.2021

149 privind detagarea domnului Nahoi George Codrin, având funcția publică de execuție de inspector, clasa l, grad profesional debutant, compartiment lmpozite și taxe în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia150 privind constituirea Comisiei de...

Dispozițiile nr. 133-148 din 30.06.2021

133 privind actualizarea componentei comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Horia134 privind plata unei indemnizații lunare acordate unei persoane incadrată în gradul "grav" de handicap, cu asistent personal,...

Sari la conținut