Dispoziții primar

Dispozițiile 139-146 din 31.05.2022

139. privind încetarea acordării unei indemnizații echivalentă cu salariul asistentului personal140. privind stabilirea unui drept la alocația de susținere a familiei141. privind încetarea unui drept la alocația de susținere a familiei142-144. privind stabilirea...

Dispozițiile 108-130 din 29.04.2022

108. privind stabilirea unui drept la alocația pentru susținerea familiei109 - 110. privind încetarea unor drepturi la alocația de susținere a familiei111 - 116. privind încetarea unor drepturi la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie...

Dispozițiile 106-107 din 27.04.2022

106. privind angajarea doamnei MUNTEANU VASILICA LORENA ca asistent personal al persoanei cu handicap "grav", pe perioada determinată107. privind angajarea doamnei ENEA ELENA ca asistent personal al persoanei cu handicap "grav", pe perioada nedeterminată

Dispozițiile nr. 85-96 din 31.03.2022

85. privind încetarea indemnizației echivalentă cu salariul asistentului personal86-87. privind plata unor indemnizații lunare acordate unor persoane încadrate în gradul "grav" de handicap, cu asistent personal, care au optat pentru primirea unei indemnizații88....

Dispoziția nr. 84 din 25.03.2022

privind transferul în interesul serviciului al domnului Nahoi George-Codrin, având funcția publică de execuție de Inspector, clasa l, grad profesional asistent, Compartiment Impozite și taxe

Dispoziția nr. 83 din 24.03.2022

privind numirea domnului Nahoi George-Codrin ca funcționar public de execuție definitv, inspector, clasa l, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Impozite și taxe, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul...

Dispozițiile nr. 79-82 din 23.03.2022

79. privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, suplimentul pentru consumul de gaze naturale și a suplimentului pentru energie electrică în perioada sezonului rece80. privind stabilirea...

Dispozițiile nr. 74 – 78 din 10.03.2022

74. privind modificarea unui drept la alocația pentru susținerea familiei75. privind modificarea unui drept la ajutor social76. privind încetarea unui drept la ajutor social77. privind recuperarea unui drept la ajutor pentru încălzirea locuinței78....

Dispozițiile nr. 71 – 72 din 08.03.2022

71. privind aprobarea Regulamentului de Ordine lnterioară pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Horia72. privind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă unui funcționar public

Sari la conținut