Dispoziții primar

Dispoziția nr. 153-155 din 07.07.2021

153. privind încetarea unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul asistentului personal154. privind încetarea unui drept la stimulent educațional155. privind încetarea unui drept la ajutor social

Dispoziția nr. 152 din 05.07.2021

privind menținerea doamnei Clapa Cristina în funcția publică de execuție de inspector superior, responsabil UAT, Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, după împlinirea vârstei standard de pensionare

Dispozițiile nr. 149-151 din 01.07.2021

149 privind detagarea domnului Nahoi George Codrin, având funcția publică de execuție de inspector, clasa l, grad profesional debutant, compartiment lmpozite și taxe în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia150 privind constituirea Comisiei de...

Dispozițiile nr. 133-148 din 30.06.2021

133 privind actualizarea componentei comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Horia134 privind plata unei indemnizații lunare acordate unei persoane incadrată în gradul "grav" de handicap, cu asistent personal,...

Dispozițiile nr. 129-131 din 28.06.2021

129 privind plata indemnizației unei persoane cu handicap grava pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal130 privind plata indemnizației unei persoane cu handicap grava pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal131 privind plata...

Dispozițiile nr. 111-124 din 31.05.2021

111. privind aprobarea unui plan de servicii pentru un copil112. privind plata unei indemnizații lunare acordată unei persoane cu handicap "grav"113. privind reluarea unui drept la ajutor social114. privind reluarea unui drept la ajutor social115. privind suspendarea...

Dispozițiile 103-104 din 04.05.2021

103. privind încetarea dreptului Ia ajutor social fomiliei d-lui VIERU DUMITRU;104. privind modificarea numărului copiilor care pot beneficia de dreptul la alocația pentru sustinerea familiei acordat familiei d-lui /d-nei LEVĂRDĂ VALENTINA-LENUȚA

Dispozițiile 93-102 din 29.04.2021

93. privind încetarea indemnizației lunare echivalentă cu salariul asistentului personal acordată numitei POMANĂ IOANA;94. privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul IGNAT MARIAN;95. privind încetarea dreptului la ajutor social familiei d-lui POPESCU...

Dispoziția 92 din 28.04.2012

privind încetarea indemnizației lunare echivalentă cu salariul asistentului personal acordată numitului/ei HOLBAN RAREȘ-CONSTANTlN pentru fiul său HOLBAN DAVID-CONSTATIN

Dispoziția 91 din 28.04.2012

privind numirea doamnei GĂRGĂUN-VLAD ELENA, în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului Registru Agricol şi Cadastru Funciar, ca urmare a transferului în interesul serviciului

Dispoziția 90 din 28.04.2012

privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 66 din 29.03.2021 privind constituirea Comisiei de evaluarea ofertelor privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile, proprietate privată a comunei Horia, județului Neamț

Sari la conținut