Acasă 9 Consiliul Local 9 Ședințe C.L. 9 Ședința ordinară din 31.01.2024

Ședința ordinară din 31.01.2024

Proiect de dispoziție

1. Proiect de Hotărâre privind anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 29.11.2023 referitoare la aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de 19.200 mp de teren extravilan, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, asociată cu construcția deținută de SC TEDFARM SRL Roman

2. Proiect de Hotărâre privind stabilirea condițiilor de acces pentru circulația pe drumurile publice în vederea lucrărilor de amenajare a iazului piscicol 'Plop Dreapta' și valorificarea materialului excavat în comuna Horia, județul Neamț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta, pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț și aprobarea cheltuielilor cu naveta

4. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri de stimulare financiară și de premiere a unor categorii sociale de populație, din rândul cetățenilor comunei Horia, județul Neamț

5. Proiect de Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, Județul Neamț, pentru anul școlar 2024 - 2025

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 196/2016 Actualizată, privind venitul minim garantat, pe anul 2024

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2029, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea planului de pază pe anul 2024

Sari la conținut