Acasă 9 Consiliul Local 9 Ședințe C.L. 9 Ședința ordinară din 30.05.2024

Ședința ordinară din 30.05.2024

Proiect de dispoziție

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru calea de acces propusă (drum acces propus) și stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru scoaterea unei suprafețe de teren spre închiriere de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț pentru decolmatare, reprofilare și regularizare în vederea dirijării curentului de apă pe centrul albiei.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37 din 30.04.2024 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 105 din 17.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, începând cu 1 ianuarie 2024.

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Școala Gimnazială "Carmen Sylva" - Horia cu structura Școala Gimnazială "Otilia Cazimir" - Cotu-Vameș, județul Neamț, a unor bunuri imobile (clădiri și teren), înscrise în cartea funciară a Comunei Horia sub nr. 54272, aparținând domeniului public al Comunei Horia, județul Neamț.

Sari la conținut