Acasă 9 Consiliul Local 9 Ședințe C.L. 9 Ședința ordinară din 23.11.2023

Ședința ordinară din 23.11.2023

Proiect de dispoziție

Proiect nr. 1: Proiect de Hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 104 adoptată în ședința din 17.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcții publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, începând cu luna noiembrie 2023

Proiect nr. 2: Proiect de Hotărâre privind însușirea Rapoartelor de Follow-Up nr. CCNT/2023 - 75377/13.11.2023, nr. CCNT/2023 - 75393/13.11.2023, a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 71/2014, Decizia nr. 3/2018, emise de Camera de Conturi Neamț

Proiect nr. 3: privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile, aplicabile începând cu anul 2024

Proiect nr. 4: privind scoaterea din evidența fiscală a SC Transjim Com SRL aflată în stare de insolvabilitate

Proiect nr. 5: privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 159 mp, zona strada Romana, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 53771-UAT Horia

Proiect nr. 6: privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 19200 mp - teren curți - construcții, extravilan, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea SC Ted Farm SRL

Proiect nr. 7: privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid SA a unei suprafețe de 82,1 mp teren și suprafața de 4267,5 mp teren ocupat temporar din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, în vederea realizării proiectului Modernizare LEA Joasă Tensiune PT 4 Horia, Județul Neamț

Proiect nr. 8: privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren în suprafață de 92.468 mp, având numărul cadastral 55512, situat în intravilanul (str. Alexandru cel Bun), comunei Horia, județul Neamț

Proiect nr. 9: privind aprobarea principalelor evenimente cultural-artistice, sociale și religioase care se desfășoară în luna decembrie 2023 în comuna Horia, județul Neamț, cu prilejul Sărbătorilor de iarnă

Proiect nr. 10: privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul lll al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Sari la conținut