Acasă 9 Consiliul Local 9 Ședințe C.L. 9 Ședința ordinară din 21.03.2024

Ședința ordinară din 21.03.2024

Proiect de dispoziție

1. Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2023

2. Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Horia

3. Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vameș I

4. Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vameș II

5. Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Sportivă Victoria Horia

6. Privind aprobarea acordării alocației din bugetul local al comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Moto Musatinii Roman

7. Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia

8. Privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului U.A.T Comuna Horia, județul Neamț, la data de 31.12.2023

9. Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Horia, județul Neamț, pentru anul 2024

10. Privind înființarea Structurii Comunitare Consultative cu atribuții în organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie la nivelul UAT Horia, județul Neamț

11. Privind alegerea președintelui de ședință

Sari la conținut