Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciile publice de interes local fără personalitate juridică și a salariilor brute la data de 30 sept. 2019 conf. legii nr.153/2017 și H.C.L nr.84/19.12.2018

4/11/2019 | Situaţia drepturilor salariale

Sari la conținut