Conturi IBAN pentru plata impozitelor și taxelor locale deschise la Trezoreria Municipiului Roman

5/05/2020 | Taxe și impozite

Beneficiar: Comuna Horia, strada Pietrei, nr. 1, judetul Neamt

Cod unic de inregistrare fiscala: 2613737

DENUMIRE

CONT IBAN

IMPOZIT CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

RO61TREZ4922107020101XXX

IMPOZIT CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

RO11TREZ4922107020102XXX

IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE

RO08TREZ4922107020201XXX

IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE JURIDICE

RO55TREZ4922107020202XXX

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

RO05TREZ4922107020203XXX

IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE

RO80TREZ4922116020201XXX

IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE

RO30TREZ4922116020202XXX

AMENZI

RO09TREZ49221A350102XXXX

TAXA SALUBRIZARE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE 2020

RO09TREZ49221180250XXXXX

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI ȘI CONCESIUNI

RO80TREZ49221A300530XXXX

VENITURI DIN VALORIFICARI BUNURI

RO59TREZ49221390201XXXXX

TAXA FIRMĂ

RO58TREZ49221160250XXXXX

TAXE ȘI TARIFE ELIBERARE LICENȚE ȘI AUTORIZAȚII

RO62TREZ49221160203XXXXX

TAXA PUBLICITATE

RO36TREZ49221070250XXXXX

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU

RO40TREZ49221070203XXXXX

TAXA SALUBRIZARE 2019

RO78TREZ49221330250XXXXX

Sari la conținut