Acasă 9 Compartimente 9 Registrul agricol 9 Acte necesare pentru deschidere rol agricol bunuri mobile şi imobile, dobândite

Acte necesare pentru deschidere rol agricol bunuri mobile şi imobile, dobândite

  • Cerere/declaraţie dată în prezenţa secretarului Primăriei Horia  privind deschiderea de rol şi /sau solicitarea de diverse adeverinţe sau alte înscrisuri necesare la notar/judecătorie/S.P.C.L.E.P.  C.A.S.S., etc.
  • Contracte  de vânzare-.cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc, perfectate la Biroul individual notarial
  • Copie documentaţie cadastrală,
  • Extrase de carte funciară
  • Certificate de moştenitor
  • Sentinţe partaj succesoral

Sari la conținut