Anunțuri licitații

Anunț de participare la licitație publică privind concesionarea unui spațiu in uprafață de 64 mp, proprietate publică a comunei,situate in incinta imobilului ,,Dispensar medical”, strada Crăngului fn, in Cotu Vameș, CF 53727

Informații  generale privind  vănzătorul,in special denumirea,codul de identificare fiscală, adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de e-mail,persoană de contact: comuna Horia, strada Pietrei nr.1, județul Neamț, telefon/fax  0233/747462,...

Sari la conținut