Dispoziția 279/2019

  • privind constituirea comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelei de iluminat public și înființare sistem de supraveghere video în comuna Horia, județul Neamț”

Documente