Dispozitia 265 din 30.08.2019

  • privind plata indemnizației lunare acordate d-lui/d-nei Baciu Lucica