Dispozitia 228 din 31.07.2019

  • privind stabilirea dreptului de ajutor social d-lui/d-nei ANTON IOAN