Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

Acasă 9 Monitorul oficial local 9 Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

Dispoziția nr. 28 din 29.01.2024

Cu privire la stabilirea, începând cu data de 01.01.2024, a salariului doamnei ARIMAȘU ANA-ANCA, având funcția contractuală de execuție de bibliotecar, treapta IA, Gradația 4, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț.

Dispoziția nr. 27 din 29.01.2024

Cu privire la stabilirea, începând cu data de 01.01.2024, a salariului doamnei ADASCĂLITEI ELENA IOANA, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical debutant, gradatia 0, Compartiment Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 26 din 29.01.2024

Cu privire la stabilirea, începând cu data de 01.01.2024, a salariului doamnei IANCU DANIELA – GENA, angajată în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar debutant, gradatia 3, Compartiment Sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 25 din 29.01.2024

Privind stabilirea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap „grav cu asistent personal”, personal contractual, angajați în cadrul Primăriei comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 23 din 25.01.2024

Privind constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul de promovare în grad profesional a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 21 din 22.01.2024

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”

Dispoziția nr. 20 din 22.01.2024

Dispoziție privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia d-lui/nei Pătru Gheorghe

Dispoziția nr. 19 din 22.01.2024

Dispoziție privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia d-lui/nei Agache Genoveva

Dispoziția nr. 18 din 22.01.2024

Dispoziție privind încetarea dreptului la supliment pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru familia dlui/nei Sofrone Maria

Dispoziția nr. 17 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, suplimentul pentru consumul de gaze naturale și suplimentul pentru energie electrică în perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 pentru familia domnului/doamnei Șurubaru Emanuel

Dispoziția nr. 16 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului/doamnei Fecioru Elena

Dispoziția nr. 15 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului/doamnei Bodron Cristian

Dispoziția nr. 14 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și energie electrică pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului/doamnei Ciuștea Floarea

Dispoziția nr. 13 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului Crețu Ioan

Dispoziția nr. 12 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei domnului/doamnei Negruț Mihaela Ramona

Dispoziția nr. 11 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024 familiei doamnei Calalb Elena

Dispoziția nr. 10 din 22.01.2024

Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru perioada sezonului rece 01.01.2024 – 31.03.2024, familiei domnului Pintilie Gabriel-Toader

Dispoziția nr. 9 din 17.01.2024

Dispoziție privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal” în perioada concediului de odihnă al asistentului personal

Dispoziția nr. 8 din 17.01.2024

Dispoziție privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal” în perioada concediului de odihnă al asistentului personal

Dispoziția nr. 7 din 17.01.2024

Dispoziție privind plata indemnizației persoanei cu handicap „grav cu asistent personal”, în perioada concediului de odihnă al asistentului personal

Dispoziția nr. 6 din 15.01.2024

Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor a candidaților înscriși la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute, la sfârșitul perioadei de debut, din asistent medical debutant, nivel studii postliceale (PL), în asistent medical, nivel studii postliceale (PL), Compartiment Sănătate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamț

Dispoziția nr. 5 din 15.01.2024

Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor a candidaților înscriși la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute, la sfârșitul perioadei de debut, din asistent medical comunitar debutant, nivel studii postliceale (PL), în asistent medical comunitar, nivel studii postliceale (PL), Compartiment Sănătate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, jud. Neamț

Dispoziția nr. 3 din 09.01.2024

Dispoziție cu privire la desemnarea doamnei Popa Elena Manuela, inspector superior, în funcția de coordonator al Serviciului de Asistență Comunitară la nivelul comunei Horia, județul Neamț

Dispoziția nr. 2 din 08.01.2024

Dispoziție privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A, aferent exercițiului bugetar 2023

Dispoziția nr. 1 din 05.01.2024

privind încetarea dreptului la stimulent educațional pentru domnul Ionescu Costel-Valerian pentru minorii Ionescu Nicolae-Andrei și Ionescu Andrada-Elena

Sari la conținut