Anunț publicitar vanzare teren în suprafață de 19.205 mp