Anunț publicitar vanzare teren în suprafață de 107.700 mp