NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018