H.C.L. 153 – 160 din 21.12.2022

22/12/2022 | 2022

  • 153. privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Horia, precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere;
  • 154. privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a planului de achiziții la nivelul comunei Horia, județul Neamț, pentru anul 2023;
  • 155. privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva” Horia jud. Neamţ, a unor bunuri imobile (clădiri şi teren), aparţinând domenjului public al comunei Horia, judetul Neamţ;
  • 156. privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, județul Neamț, pentru anul școlar 2023-2024;
  • 157. privind alegerea președintelui de ședință;
  • 158. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
  • 159. privind instituirea taxei speciale de salubrizare începând cu data de 01.01.2023 pentru persoanele fizice și juridice din comuna Horia, judeţul Neamţ;
  • 160. privind atribuirea gratuită a unui lot de teren, conform Legii nr. 51/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru solicitantul ZAMFIR LAURA MARINA.
Sari la conținut