HCL 59-64 din 30.08.2019

  • 59. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2019
  • 60. privind alegerea președintelui de ședință
  • 61. privind actualizarea bugetului indicativ măsura 0720 în urma aplicării prevederilor OUG 14/2018 și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții “Modernizare și dotare cămin cultural din sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț, și dotare cămin cultural în sat Horia, comuna Horia, județul Neamț”
  • 62. privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019
  • 63. privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Horia în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Carmen Sylva Horia, pentru anul școlar 2019-2020
  • 64. privind desemnarea unui reprezentant ai Consiliului Local al comunei Horia în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale Carmen “Sylva Horia”, pentru anul școlar 2019-2020

Documente:

FișierDimensiune fișierDescărcări
pdf HCL 59 din 30.08.20192 MB6
pdf HCL 60 din 30.08.201957 KB5
pdf HCL 61 din 30.08.201988 KB3
pdf HCL 62 din 3008.20192 MB4
pdf HCL 63 din 30.08.201995 KB5
pdf HCL 64 din 30.08.201991 KB14