HCL 40-44 din 30.05.2019

  • 40. privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ;
  • 41. privind aprobarea propunerii de trecere în proprietate privată a unei suprafeţe de teren;
  • 42. privind aprobarea modificării și completării invetarului domeniului privat al comunei Horia în admistrarea Consiliui Local Horia;
  • 43. privind alegerea preşedintelui de şedință;
  • 44. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție “Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cotu-Vameș, com. Horia, Jud. Neamț, și extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-vameș, com. Horia, jud. Neamț.

Documente

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf HCL nr. 44 din 30.05.2019 369 KB 49
pdf HCL nr. 43 din 30.05.2019din 82 KB 44
pdf HCL nr. 42 din 30.05.2019 708 KB 55
pdf HCL nr. 41 din 30.05.2019 169 KB 59
pdf HCL nr. 40 din 30.05.2019 126 KB 74