HCL 40-44 din 30.05.2019

  • 40. privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ;
  • 41. privind aprobarea propunerii de trecere în proprietate privată a unei suprafeţe de teren;
  • 42. privind aprobarea modificării și completării invetarului domeniului privat al comunei Horia în admistrarea Consiliui Local Horia;
  • 43. privind alegerea preşedintelui de şedință;
  • 44. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție “Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cotu-Vameș, com. Horia, Jud. Neamț, și extindere rețea de canalizare ape uzate, în satele Horia și Cotu-vameș, com. Horia, jud. Neamț.

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf HCL nr. 40 din 30.05.2019 126 KB 21
pdf HCL nr. 41 din 30.05.2019 169 KB 5
pdf HCL nr. 42 din 30.05.2019 708 KB 7
pdf HCL nr. 43 din 30.05.2019din 82 KB 7
pdf HCL nr. 44 din 30.05.2019 369 KB 9