HCL 23-26 din 29.04.2020

  • 23. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
  • 24. privind instituirea unui drept de uz și servitute către Delgaz Grid
  • 25. privind aprobarea ocupării definitive a unei suprafețe de teren
  • 26. privind aprobarea investiției, studiului de fezabilitate și devizului general al obiectivului de investiție “Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”.
HCL-23-din-29.04.2020

HCL-24-din-29.04.2020

HCL-25-din-29.04.2020

HCL-26-din-29.04.2020

Documente