HCL 15-21/29.03.2018

  • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horia, judetul Neamt
  • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “REAPARATII ACOPERIS CAMIN-INTERNAT C3 “-beneficiar Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMrȚ”
  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMȚ”
  • privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul Primariei Comunei Horia, Judetul Neamt
  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018

Documente:

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf 2018_HCL_15 1 MB 19
pdf 2018_HCL_16 1 MB 49
pdf 2018_HCL_17 205 KB 12
pdf 2018_HCL_18 126 KB 13
pdf 2018_HCL_19 164 KB 17
pdf 2018_HCL_20 623 KB 25
pdf 2018_HCL_21 270 KB 14